BRIMP

Viktig information till dig som funderar på bröstimplantat : BRIMP

I maj 2014 startades bröstimplantatregistret BRIMP. Därmed inleddes en systematisk registrering av bröstimplantat i Sverige.

Detta är BRIMP
Bröstimplantatregistret BRIMP är ett nationellt kvalitetsregister för patienter som av olika skäl har erhållit bröstimplantat. Anledningen kan vara att ett bröst återställts efter sjukdom eller att olika stora bröst återfått form- eller volymsymmetri. En annan orsak att genomgå en bröstförstoring med implantat kan vara att brösten är för små i förhållandet till kroppens övriga utformning. Registrets syfte är att förbättra kvaliteten i vården för samtliga grupper samt att säkerställa likvärdig vård i hela landet.
BRIMP förväntas i ett tidigt skede upptäcka eventuella oväntade komplikationer i samband med ett implantat.

Syftet med BRIMP är att förbättra kvaliteten på vården av patienter med bröstimplantat i Sverige. Det finns olika anledningar till att man som patient väljer ett bröstimplantat. En anledning kan vara rekonstruktion av bröstet efter sjukdom, men det kan också handla om storleken på brösten.
Avsikten är att alla patienter ska få en både bra och likvärdig vård samt att i ett tidigt skede upptäcka eventuella oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat.
Din vårdgivare besvarar ett antal specifika frågor som rör just dina implantat. Med stöd av kvalitetsregistret kan din behandlande läkare över tid följa upp dig och dina erfarenheter.

Detta registreras
I samband med en bröstimplantatoperation kommer du att bli tillfrågad om din medverkan i BRIMP. Din vårdgivare besvarar i samband med din operation ett antal frågor som rör orsaken till din operation, din vikt och längd, din ålder samt specifika detaljer om dina implantat och din operation. Skulle du behöva göra en omoperation besvaras frågor gällande orsaken till den och åtgärderna. Om nya implantat används registreras även dessa.

Patientfördelar 
Bröstimplantatregistret BRIMP har många fördelar för dig som patient:

 • att säkerställa att oväntade komplikationer i samband med bröstimplantat upptäcks tidigt
 • att få en bättre förståelse hur bröstimplantat påverkar din bröstform i ett längre tidsperspektiv
 • att öka kunskap om din belåtenhet med bröstimplantat i ett längre tidsperspektiv
 • att utvärdera om bröstimplantat ger smärta i dina bröst
 • att öka kunskap om och när bröstimplantat bör bytasSekretess
  Hur hanteras informationen i registret? Det är en befogad fråga.
  Uppgifterna i BRIMP hanteras med samma sekretess som dina vanliga journaler. Det innebär att dina uppgifter spärras för åtkomst för andra än dina vårdgivare och att du kan få veta vilka som har haft tillgång till dina uppgifter. Du har rätt att få uppgift om dina registrerade data i BRIMP. Direkt tillgång att söka i BRIMP har din läkare som arbetar med dina journaler.
  Uppgifterna i BRIMP sparas för att systematiskt utveckla och säkra vården.
  I framtiden kan data i BRIMP behöva användas för forskning. Detta är endast möjligt efter prövning och godkännande av en etisk prövningsnämnd för varje specifik ansökan om ett forskningsämne i samband med bröstimplantat.

Om du inte vill delta i detta kvalitetsregister, kan du när som helst avsäga dig din medverkan. Alla eventuella uppgifter om dig tas då bort ur BRIMP och inga nya förs in. All information om dig är sekretessbelagd och hanteras enligt gällande lagstiftning PUL (Personuppgiftslagen 1998:204) samt enligt Patientdatalagen (2008:355)


 

Erbjudanden

EBK välkomnar hösten med ett mycket coolt erbjudande.

Efter en lång och härlig semester är ofta längtan att komma tillbaka i form stor. Trots träning och kost så kan det vara ...

Kostnadsfri konsultation hos dr Ann-Charlott Docherty Skogh under september på EBK. Går du i tankar om att ta reda på om ett ...

Viktig information!

Viktig information! I en värld där allt just nu är upp och ner så blir vikten av visad hänsyn och respekt för våra ...